ДЕРЗАЙТЕ, ЮНІ НАУКОВЦІ-ДОСЛІДНИКИ!

ДЕРЗАЙТЕ, ЮНІ НАУКОВЦІ-ДОСЛІДНИКИ!

«Наука – шлях до успіху», – стверджує народна мудрість. Учні нашої «Міцви-613», для яких сьогодні відбулась установча сесія шкільного наукового товариства «Міцва-МАН» 2021-2022 навчального року, вже с початкової школи це знають. Тому під час сесії не було незацікавлених, байдужих, незадоволених.

Усі з великою повагою, уважно й доброзичливо вислухали всіх манівців, які презентували теми своїх дослідницьких і проєктних робіт на цей навчальний рік. А теми виявились дуже різноманітними: і про освітню реальність школи у вайбері, і про родину в єврейській традиції, і про праведника Алтер Ребе Шнеура-Залмана, і про поета Овсія Дріза, і про англійські фразеологізми, і про діяльність відомого педагога Януша Корчака, і про представників єврейського народу в Русі опору, і про євреїв Австралії, і про математичну статистику, і про вплив гаджетів та харчових добавок на стан здоров’я людини, і про побутову хімію та корозію. Це було презентовано учнями середньої та старшої школи. Учні ж початкової школи теж справили велике враження. Хіба не цікаво дізнатися про вплив кішок на стан людини, про те, як впливають мульфільми на психіку дитини, або про дельфінів, які, як кажуть, розумніші за людей? З великим нетерпінням ми будемо чекати промо для «Міцви» від групи учнів 3 та 4 класів! У нагоді стануть і рекомендації від юного психолога та його тьютора щодо психологічних особливостей особистісних кордонів.

Всі обрані теми не тільки захоплюючі, але й необхідні з практичної точки зору. Тож побажаємо нашим юним науковцям – дослідникам успіхів і плідної роботи під чуйним керівництвом досвідчених тьюторів!

/Керівник шкільного наукового товариства “МІЦВА-МАН” І.М. Халабаджах/

Дорогие юные исследователи

«Наука — путь к успеху», — гласит народная мудрость. Ученики нашей “Мицвы-613”, для которых сегодня прошла установочная сессия школьного научного общества “Мицва-МАН” 2021-2022 учебного года, уже с начальной школы это знают. Поэтому во время сессии не было незаинтересованных, равнодушных, недовольных.

Все с большим уважением, внимательно и любезно выслушали всех юных ученых, которые представили темы своих исследовательских и проектных работ на этот учебный год. А темы оказались совсем разные и не простые : и про образовательную реальность школы в вайбере, и про семью в еврейской традиции, и про праведника Альтер Ребе Шнеур-Залмана, и про поэта Овсея Дриза, и про английские фразеологизмы, и про деятельность известного  учителя Януша Корчака, и о представителях еврейского народа в движении Сопротивления, и о евреях Австралии, и математической статистике, и о влиянии гаджетов и пищевых добавок на здоровье человека, а также бытовой химии и коррозии. Все это разнообразие тем представили ученики средней и старшей школы. Большое впечатление произвели на учителей и сами ученики начальных классов, которые мыслят оригинально и не так как взрослые. Разве не интересно узнать о влиянии кошек на психологическое и физическое здоровье человека, и влиянии мультфильмов на психику ребенка? И разве менее интересно узнать про дельфинов, которые, как говорят, умнее человека? С большим нетерпением будем ждать промо для “Мицвы” от группы учеников 3 х и 4 х классов.

Пригодятся рекомендации молодого психолога и тютера по психологическим особенностям личных границ наших учеников .

Все выбранные темы не только волнуют, но и необходимы с практической точки зрения. Так что желаем нашим молодым ученым успехов и плодотворной работы под чутким руководством опытных тьютеров и педагогов.

/Руководитель школьного научного общества “МИЦВА-МАН” И.М. Халабаджах/

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*