Courses

Free
ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Опанування основою цифрової грамотності для розвитку і

Free
СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

Здатність спілкуватися іноземними мовами в побуті,

Free
УМІННЯ ВЧИТИСЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

УМІННЯ ВЧИТИСЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

Опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого

Free
INITIATIVE AND ENTREPRENEURSHIP

INITIATIVE AND ENTREPRENEURSHIP

Уміння генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми,

Free
МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Уміння оперувати текстовою та числовою інформацією;

Free
ОСНОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ

ОСНОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ

Уміння розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі;

Free
СПІЛКУВАННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

СПІЛКУВАННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Вільне володіння державною мовою, уміння висловлювати свої

$66.00
СОЦІАЛЬНА І ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНОСТІ

СОЦІАЛЬНА І ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНОСТІ

Громадянські та соціальні компетентності пов’язані з ідеями

$90.00
ОБІЗНАНІСТЬ І САМОВИРАЖЕННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

ОБІЗНАНІСТЬ І САМОВИРАЖЕННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Залучення до різних видів мистецької творчості

$29.00
ЕКОЛОГІЧНА ГРАМОТНІСТЬ І ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ

ЕКОЛОГІЧНА ГРАМОТНІСТЬ І ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ

Усвідомлення основи екологічного природокористування,

en_USEnglish
ukУкраїнська ru_RUРусский en_USEnglish